Đỏ 5v phép 5.3 , 5v công phép xuyên giáp phép
Tím 4v công phép hút máu phép 3v máu tối đa 3v hút máu phép
Lúc 10v máu tối đa giảm hồi chiều
Khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng built có sách truy hồn nhé

23 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: