– Cảm ơn tất cả các nhóm chế ảnh dưới đây, anh em hãy vô group để xem thêm thật nhiều ảnh chế nhé.
– Chớ xem chùa nhé, hãy chế ảnh để đóng góp cho các nhóm sau.

Nhóm TEAM MẶN:

Nhóm Động Hai Anh Phê Cần

Nhóm Team Ngáo

Và một vài nhóm khác nữa nhưng đó là 3 nhóm chính mà ad lấy ảnh

Facebook riêng của ad ae muốn góp ý gì hãy kết bạn ngay nhé ad không hề chảnh chó

Mọi liên hệ quảng cáo hãy gửi đến email notihulo@gmail.com

#NOTIHULI #anhchehaihuoc

câu chuyện

44 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: