ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ Profession ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। TV ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ TV ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾ TV ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਮਰੁ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਲਮ-ਮੇਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ nurse ਬਣਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤੇਫਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਵੇਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਇਕ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਫਿਲਮ-ਮੇਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਜੋਸ਼ talk ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੂਲਿਓ।

Women often find themselves in such situations, when this society keeps reminding them that she is a ‘Woman’. There are some restrictions and boundaries, which she is supposed to stay around in. It’s not them who will decide their profession, but society will do this for them! In this 21st century, when women have surpassed all boundaries and even made their way to outer space, a thought still prevails in our society that women are destined to be confined within the four walls of the house, and the kitchen is their second home. Such biases and prejudices against women not only lowers their confidence level, but stop their progress as well.
Women have always shared a very special bond with Television, whether it is to watch or to be a part of it. Though, It is not considered to be a respected profession for girls to be on TV. They have never witnessed such respect for them on TV, they have always been considered as a prop to influence the beauty, but not to show their talent. Women are expected to give birth, cook, clean, take care of the children, and earn a living.
Even in this era, women are still asked to live in their own shells and not going out to live their passion.
Jassi Sangha, who hails from Demru Kalan- Moga, is a renowned Filmmaker today. She has also experienced similar situations in her childhood. There was a moment, when she accepted Nursing profession as her destiny, but Destiny had something else for her. Her journey from where she was restricted to watch films in her childhood to becoming a filmmaker today is an inspiration for every woman out there. She states, this is not the time when you think that there is no use to study, because after everything Women will have to take care of the kitchen, this is time for all the women to step out and show your skills. To know about the journey which turned a Village girl into a filmmaker, watch this Josh Talk!

ਜੋਸ਼ ਟਾਕਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਏਕਾਗਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ|

Josh Talks passionately believes that a well-told story has the power to reshape attitudes, lives, and ultimately, the world. With this regional Josh Talks Punjabi channel, Josh Talks has situated one more path for reaching out Punjabi viewers in Punjab region. Josh Talks is crucially building the methods to provide motivational speeches in the form of motivational videos in Punjabi. Josh Talks Punjabi has this vision of representing Punjab culture through the inspirational and motivational channel in Punjab, bringing along all the motivational speakers of Punjab from all over the world. In Punjab, there are already so many people doing extraordinary work of which you might not even have any clue. But with Josh Talks Punjabi’s best motivational video, which is inspirational, motivational will surely inspire you to never give up. The saying of never give up is fully ingested into our motivational speeches. Our each Motivational Speaker along with Josh Talks gives such motivational and Punjabi inspirational speeches which comprise of so many things like life lessons, tips, Punjabi quotes, Punjabi Motivation, also motivation in Punjabi, all these aspects in every story you’ll find here only on our Josh Talks Punjabi channel.

We are on a mission to find and showcase the best motivational stories from across India through documented videos and live events held all over the Punjab region and in our country. What started as a simple conference is now a fast-growing media platform that covers the most innovative rags to riches success stories with the motivational speakers from every conceivable background, including entrepreneurship, women’s rights, public policy, sports, entertainment, and social initiatives.

► Subscribe to our Incredible Stories, press the red button ⬆️
► Say hello on FB:
► Instagram:

#JoshTalksPunjabi #WomenMotivation #Filmmaker

29 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: